Kde stával nejstarší biskupský chrám v Olomouci? Byl tu ještě před katedrálou

Chybová zpráva

Deprecated function: Function create_function() is deprecated ve funkci eval() (řádek: 1 v souboru /var/www/clients/client0/web26/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Sobota, 18.7.2020

Na jižním okraji Předhradí, na tzv. Petrském návrší, stával starobylý kostel sv. Petra a Pavla. Tento kostel byl následovníkem nejstaršího chrámu v Olomouci, který údajně vysvětil samotný svatý Cyril v roce 863 a kníže Svatopluk ho v roce 885 zajistil příjmy, toto jsou ale informace založené jen na falzech. První ověřenou informaci o tomto kostele máme z listiny z roku 1063, kdy se stal kostelem biskupským při založení olomouckého biskupství a stal se "matkou všech kostelů té provincie". Jako sídelní kostel biskupů sloužil kostel sv. Petra až do roku 1141, kdy biskup Jindřich Zdík přenesl své sídlo k nově vybudovanému kostelu sv. Václava na Václavském návrší, který dnes známe jako Dóm.

Historie a zánik kostela a kláštera

Po nějakou dobu o kostele písemné prameny mlčí, další zpráva je až z roku 1207, kdy biskup Robert uvažoval o návratu biskupství ke sv. Petru. K tomu nedošlo, ale při kostele sv. Petra založil biskup Robert ženský klášter řehole sv. Augustina (před rokem 1213). Až do 70. let 13. století je tento klášter nazýván "u sv. Petra". Ještě během 13. století (kolem roku 1272) se augustiniánky osamostatnily a zbudovaly si zde klášter s kostelem sv. Jakuba. Klášter byl nadále označován podle tohoto chrámu. Nejpozději v této době se stal kostel sv. Petra kostelem farním. Mezi lety 1400 až 1455 jsou zaznamenány četné nadace k oltářům v kostele sv. Petra (oltáře Navštívení Panny Marie; sv. Kateřiny; Svatého Kříže; Božího Těla; Nanebevzetí a Zvěstování Panny Marie a Těla Kristova, sv. Martina, Svaté Trojice a sv. Jakuba Většího). Roku 1455 postihl kostel sv. Petra veliký požár, po kterém byl goticky přestavěn. Další velký požár svatopetrský kostel postihl v roce 1541.

Na počátku 16. století byl klášter sv. Jakuba určitou dobu opuštěný, později do něho přesídlili minorité, kteří ho drželi až do svého zrušení za josefínských reforem. V sekularizovaném objektu byla zřízena státní nemocnice, která trvala do roku 1896. Starou nemocnici pak koupilo město, nechalo ji zbořit a v letech 1901-1902 postavit tzv. Elisabethinum, což byl vzdělávací ústav pro výchovu budoucích učitelek. Ústav se skládal ze tří budov rozmístěných v areálu kostela sv. Petra a kostela sv. Jakuba. Školní budova se nacházela v místě zbořeného svatopetrského kostela a pensionát na místě dřívější nemocnice. Obě budovy byly propojeny třetím velkým objektem. O poměrně velké stavební akci se ale mnoho zpráv nedochovalo. Je zřejmé, že ačkoliv se vědělo, že se bude stavět v prostoru s bohatou historií, přístup byl čistě pragmatický; žádný respekt k minulosti a ani nejmenší průzkum nebo snaha zachovat něco z případných nálezů. Jediným zdrojem informací o rychle provedené stavbě je úřední referát v městské ročence (anonym 1900–1901), který se stručně zmiňuje o pozoruhodnějších nálezech zaznamenaných na schematickém plánku. 

Kostel sv. Petra a Pavla měl až do josefínských reforem postavení hlavního kostela. V roce 1785 byl ale odsvěcen a v roce 1792, aniž by byl pořízen sebemenší popis nebo nákres, bezohledně zbořen. Podle dochovaných zobrazení víme, že to byla podélně orientovaná stavba s opěrnými pilíři, s polygonálně uzavřeným presbytářem. Měl jeden boční vchod od severu a hlavní vchod na západní straně. Při západním průčelí byla situována vysoká věž. Ta byla v 80. letech 17. století zbořena a na severní straně kostela byla přistavěna věž nová. Podle historických plánů k jižní straně kostela sv. Petra přiléhala menší stavba s polokruhovým závěrem. Jednalo se o kapli svatých Šebestiána a Rocha, o níž jsou záznamy v matrice svatopetrské farnosti ze 17. a 18. století. V této kapli byla krypta, ve které se našly pozůstatky farníků. Starý hřbitov byl také kolem kostela sv. Petra a pohřbívalo se i u svatojakubského kláštera. Po zrušení byl nový hřbitov zřízen za Hradskou bránou, v blízkosti zájezdního hostince Na Špici. Ke kostelu a klášteru náležel také nejstarší olomoucký vodní mlýn, o kterém je první zmínka z roku 1213. Ten stával pod hradbami na nedalekém Mlýnském potoce a říkalo se mu Jakubský nebo Petrský podle toho, kdo ho zrovna vlastnil. Mlýn byl zbořen po ničivém požáru v roce 1909. 

Vzácné objevy při archeologických průzkumech

Při stavbě německé dívčí školy a ženského učitelského ústavu Elisabethinum (nyní budova Filosofické fakulty UP na Křížkovského 10) byla odkryta značná část půdorysu goticky přestavěného kostela sv. Petra s presbytářem, s jižní zdí prolomenou už dříve při kladení potrubního vedení a se základovým zdivem věže přiložené k severní stěně. Na severní straně presbytáře byly zjištěny základy tří opěrných pilířů a v každém z nich schránka a v ní olověná plaketa se symbolem evangelisty (anděl, orel, býk). Čtvrtou plaketu se přes usilovné hledání nepodařilo najít. Přišlo se na ni náhodou až v roce 1958 při pořádání numismatických sbírek ve Vlastivědném muzeu, kam se neznámým způsobem dostala někdy ve 20. letech minulého století. Při stavbě se našly pozůstatky kláštera s kostelem sv. Jakuba. Nálezová situace při stavbě Elisabethina se až na některé detaily shodovala s půdorysem, jak ho zaznamenal v osmdesátých letech 19. století W. Müller, ačkoliv v jeho době kostel sv. Petra už neexistoval. Otázka, kde uvedený autor čerpal informace, zůstává tedy otevřená.

Na počátku 20. století bylo také zaregistrováno několik archeologických nálezů (pravěké pohřebiště s kamenným obložením, kamenná sekerka, střepy, zvířecí kosti a parohy) a uprostřed dvora silná vrstva kostí. Zajímavá je zmínka o nálezu dvou zlatých mincí a několika stříbrných mincí i hracích žetonů. Mince nejsou určeny ani popsány a není uvedeno, zda byly v nějakém vztahu k nalezeným kostem. V každém případě jde o pozoruhodné nálezy vzhledem k tomu, že kolem kostela sv. Petra byl hřbitov a že není vyloučeno, že zvlášť stříbrné mince by se v některých hrobech z 11. století mohly objevit. Průzkumu se dávno poničená lokalita dočkala až v roce 1948. Na nádvoří Filosofické fakulty tehdy provedl pražský archeologický ústav plošný odkryv. Znovu byl odkryt presbytář a část lodi goticky přestavěného svatopetrského kostela. Bylo zjištěno, že presbytář měl dvě klenební pole a loď s čtverhrannými dlaždicemi, byla v něm renesanční krypta a ke středu západní obvodové zdi zvenku přiléhal čtvercový blok zdiva, který byl vyložen jako základna hranolové věže. Severní část kostelního půdorysu, kde se podle staršího výkladu nacházela věž, zasahující pod budovu fakulty, zkoumaná nebyla. Našlo se také několik hrobů bez milodarů, datovaných do 17. století a považovaných za pozůstatek hřbitova založeného až po zrušení kostela.

Nové nálezy z posledních let

V letech 2015 až 2017 probíhal záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Během výzkumu byla, kromě jiných mimořádných nálezů například z období raného středověku, prozkoumána také část hřbitova. Samotný hřbitov byl zrušen už roku 1784, nicméně nejstarší hroby pochází z průběhu vrcholného středověku. Výzkum odkryl celkem 98 hrobů na současném nádvoří děkanátu, dalších 486 hrobů bylo prozkoumáno v nově budovaném suterénu pod severním křídlem budovy. Jedná se tak o největší archeologicky zkoumaný hřbitov v intravilánu města na střední Moravě. V některých hrobech byly nalezeny součásti oděvu nebo pohřebního rubáše, jako spínadla, knoflíky, opaskové přezky nebo čelenky; zejména v barokních hrobech pak byly také četné milodary – křížky, růžence, medailony, či škapulíře. Velmi zajímavý je objev jámy zasekané 1,2 metru do skály, v jejímž zásypu se ukrývala keramika z doby kolem poloviny desátého století, železná sekerovitá hřivna o délce 47 centimetrů a naprosto unikátní břidlicová destička centimetr silná a přibližně jedenáct krát dvanáct centimetrů velká  s rytinou mužské postavy nesoucí kříž. Traseologický posudek doc. Miroslava Králíka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně potvrdil, že rýhy jsou pokryty sintrem, a zjistil velmi mnoho detailů týkajících se způsobu rytí.

V současné době také probíhá antropologická analýza kosterních pozůstatků, kterou provádí dr. Lukáš Šín z Archeologického centra Olomouc. Analýza sice ještě není u konce, ale v průběhu přináší zajímavá zjištění, jako např. doklady různých chorob našich předků. Příkladem je nález hrobu H210 se značně deformovanými kostmi. Jak ukázala analýza, šlo o jedince nakaženého syfilidou, která se pandemicky začala šířit Evropou koncem 15. století. Touto infekcí byla zasažena téměř celá část dochovaného skeletu horních a dolních končetin spolu se žebry, a to v podobě masivní chronické periostitidy, tzn. zánětu povrchových obalů kosti – okostice. Zánět způsobil nejen zbytnění kostí, ale především značné bolesti postiženému jedinci. Syfilida se projevuje na kostře v konečném stádiu nemoci (zhruba po 15 až 20 letech po vstupu infekce do těla), této fáze se pak velká část nakažených nedožila ani ve stoletích pozdějších. Zjištění projevů syfilitické infekce na skeletu z hrobu H210 tedy představuje ojedinělý nález.

Po ukončení výzkumu a rekonstrukce budovy byl v dlažbě nádvoří Filosofické fakulty UP na Křížkovského 10 vyznačen půdorys gotického kostela sv. Petra a Pavla. Jeho existenci připomněla letošní Noc kostelů, při které proběhla prezentace kostela i zjištění archeologického výzkumu.

Čenda Šopek (Toulky starou Olomoucí)

Zdroje:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště - Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc

Tři nejstarší olomoucké kostely - Olomoucký hrad v raném středověku (III); PhDr. Vít Dohnal, 2006

Fotogalerie: 
Autor: 
(CS)

Komentáře

Undeniably imagine that that you said. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest factor to remember of. I say to you, I certainly get irked at the same time as people consider concerns that they plainly don't know about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

https://akpp-moscow.ru/

Захотелось обновить гардероб, но денег на новую кофточку не было. На <a href=https://mikro-zaim-online.ru/>mikro-zaim-online.ru</a> нашла МФО с акцией - первый займ без процентов. Оформила заявку, получила деньги на карту. Купила себе кофточку, а займ вернула без переплаты.

Streptease is the profession of seduction, which penetrates into the entirely depths of human nature. It is a form of performance that has been encompassing in regard to decades, capturing the distinction and igniting the imaginations of people all about the world. But what is striptease, and what makes it so winning and exciting? Olden days of striptease: The appellation "streptease" comes from the French verb "strip", which means "to remove misguided" or "undress". This dexterity has antique roots, which can be judged from images and records originate in the curriculum vitae of different cultures. Though, striptease, as we conscious it today, received approach and appreciation in the original 20th century in pleasure venues in America and Europe. During the Vast Depression era, striptease became an intrinsic possess of nightclubs and cabarets, donation spectators not at best distraction, but also a acknowledge proceeding to mystify from run-of-the-mill worries and problems. The kernel of the ingenuity of striptease: At original glisten, striptease may have all the hallmarks like a simple act of undressing in head of an audience. However, the occur tastefulness of striptease lies in the disposition the dancer uses his or her trunk, movements, facial expressions and clothing to create an erotic and aesthetic atmosphere. Streptease is a syndicate <a href=http://mir.4admins.ru/viewtopic.php?f=13&t=12462>http://mir.4admins.ru/viewtopic.php?f=13&t=12462</a> of th‚ dansant, drama and acting, in which the artist strives not just to lead his substance, but also to create a question, rouse cut and provocation. He or she can exhaust a variety of props, costumes, and lighting to create the desired intention and highlight his or her personality. Striptease and taste: Striptease plays an important role in stick out culture and art. It is found in films, books, music and serene painting. This tastefulness evokes many emotions and reactions in viewers, from esteem to condemnation. In summation, streptease has develop a plural is insignia of release and feminism. Varied dancers vision their aptitude as a means of expressing progenitive independence and self-expression. Conclusion: Striptease is not just pleasure or a particular to prevail upon gain, it is an taste that continues to evolve and appeal to the attention of people all ended the world. It leaves behind numerous debates and questions, but beyond everything all, it continues to enliven and amaze with its strength and energy. 34t34fr

Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I'm going to come back once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

Hi there, I would like to subscribe for this webpage to obtain newest updates, thus where can i do it please help.

I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today.

CUTE LITTLE GIRLS ==> s.yjm.pl/6N2Y <== ==> s.yjm.pl/6N2Y <== CUTE LITTLE GIRLS

Financial projection for business plan https://google.com.sa/url?q=https://essaypro.promo

Streptease is the art of seduction, which penetrates into the entirely depths of sensitive nature. It is a figure of performance that has been throughout in regard to decades, capturing the attention and igniting the imaginations of people around the world. But what is striptease, and what makes it so drawing and exciting? History of striptease: The appellation "streptease" comes from the French verb "strip", which means "to take wrong" or "undress". This cunning has antique roots, which can be judged from images and records organize in the intelligence of diverse cultures. However, striptease, as we conscious it today, received approach and awareness in the original 20th century in entertainment venues in America and Europe. During the Great Depression days, striptease became an intrinsic quarter of nightclubs and cabarets, oblation spectators not at best distraction, but also a avenue to mystify from everyday worries and problems. The soul of the ingenuity of striptease: At premier glance, striptease may feel like a unvarnished feigning of undressing in head of an audience. Come what may, the occur aptitude of striptease lies in the spirit the dancer uses his or her remains, movements, facial expressions and clothing to father an naughty and aesthetic atmosphere. Streptease is a confederation <a href=http://flowerwheel.synology.me/dokuwiki/doku.php?id=Ч—Ч©Ч¤Ч Ч™Ч•ЧЄ>http://flowerwheel.synology.me/dokuwiki/doku.php?id=Ч—Ч©Ч¤Ч Ч™Ч•ЧЄ ЧњЧћЧЎЧ™Ч‘ЧЄ ЧЁЧ•Ч•Ч§Ч™Чќ</a> of th‚ dansant, stage production and acting, in which the artist strives not just to show his hull, but also to spawn a vagueness, revive cut and provocation. He or she can use a collection of props, costumes, and lighting to conceive the desired intention and highlight his or her personality. Striptease and elegance: Striptease plays an prominent responsibility in soda water enlightenment and art. It is originate in films, books, music and regular painting. This adroitness evokes numberless emotions and reactions in viewers, from admiration to condemnation. In putting together, streptease has develop a symbol of releasing and feminism. Divers dancers vision their craft as a means of expressing sexual independence and self-expression. Conclusion: Striptease is not very recently presentation or a way to prevail upon gain, it is an taste that continues to evolve and attract the notice of people all upward of the world. It leaves behind numerous debates and questions, but surpassing all, it continues to buttress and nonplus with its beauty and energy. 34t34fr

Stránky